Сигурност в автоматизацията

Сигурност в автоматизацията

Безопасност в автоматизацията

 
 
Safety Light Curtains

СВЕТЛИННИ ЗАВЕСИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това са електро-чувствителни устройства, които използват един или няколко светлинни лъча, излъчвани от Emitter и приемани от Receiver с цел създаване на неосезаема контролирана област. Основните характеристики са: Тип безопасност – определя принципите на собствен мониторинг и безопасност, съдържащи се в устройството; той трябва да се подбере като функция от нивото на риск, характеризиращо машината; Височина на защита – това е височината, контролирана от светлинната завеса. Ако завесата е разположена хоризонтално, тази величина показва дълбочината на защитаваната зона; Обхват – представлява максималното работно разстояние, което е възможно между емитера и рисивъра. При използването на огледала следва да се има предвид коефициентът на затихване за всяко, който е около 15 %; Време за реакция – времето, за което завесата изпраща алармен сигнал от момента, в който защитаваната зона е пресечена; Разделителна способност – за светлинната завеса това е минималният размер на обект, който, разположен в предпазваната област, ще закрие част от защитаваната зона и, оттам, ще спре опасното движение на машината.
 
 
Watertight enclosures

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИ КОРПУСИ

Те позволяват на светлинните завеси и светлинните мрежи да бъдат използвани в сурови работни условия и да бъдат излагани на вода и пáра.
 
 
СВЕТЛИННИ ЗАВЕСИ ПО ATEX

СВЕТЛИННИ ЗАВЕСИ ПО ATEX

Защитните корпуси ATEX са проектирани да подсигурят работещите в промишлена потенциално взривоопасна атмосфера.
 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Гамата принадлежности за светлинни завеси включва: • колони и подови колони; • обръщателни огледала за реализиране на защита на периметъра; • лазерно подравняване; • анти-вибрационни стойки; • регулируеми скоби; • изпитателен прът; • свързващи кабели.
 
 
 
КОНТРОЛЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

КОНТРОЛЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Mosaic е модулен конфигурируем контролер за безопасност, с който се защитават машини или заводи. Способен е да следи няколко датчика и команди за безопасност като светлинни завеси, лазерни скенери, фото-клетки, механични прекъсвачи, матрици, аварийни стоп-бутони, управления за две ръце, концентрирайки управлението на тези модули в единно гъвкаво устройство.
 
 
ИНТЕРФЕЙСИ ЗА БЕОЗПАСНОСТ

ИНТЕРФЕЙСИ ЗА БЕОЗПАСНОСТ

Те са свързващото звено между светлинни завеси за безопасност, оборудвани със самоуправляваеми статични изходи по безопасност и управляващите вериги на машината или завода.
 
 
РЕЛЕТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕЛЕТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Модули релета за безопасност на устройства с вграден вход за обратна връзка за EDM (Electrical Discharge Machining – машини, работещи с искров разряд). С релета за безопасност с водещ контакт, 2 НО + 1 НЗ (модел AD SR0) или 2 НО (модел AD SR0A). Допълнителен НЗ контакт за мониторинг чрез светлинна завеса (EDM).
 
 
ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР

ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР

Лазерният скенер за безопасност е електро-чувствително устройство за защита на оператори от евентуални произшествия, причинени от машини / заводи с потенциално опасни движещи се части и срещу възможни стълкновения с Automatic Guided Vehicles (AGV, подвижни роботи, водими от знаци, сигнализация и др.).
 
 
 
ИЗМЕРВАТЕЛНИ ДАТЧИЦИ

ИЗМЕРВАТЕЛНИ ДАТЧИЦИ

Светлинни завеси за промишлени и граждански приложения, при които е нужно да се детектират, измерват и разпознават обекти.
 
 
БЕЗКОНТАКТНИ (МАГНИТНИ) ДАТЧИЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

БЕЗКОНТАКТНИ (МАГНИТНИ) ДАТЧИЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Магнитните датчици се използват за следене положението на плъзгащи се, закрепени на панти или отделящи се устройства за безопасност.
 
 
ФОТО-КЛЕТКИ

ФОТО-КЛЕТКИ

Фото-клетка за безопасност ТИП 2. Компактният размер на фото-клетките позволява вграждане на защитната система в много малки пространства, а възможността за използване на повече фото-клетки осигурява максимална гъвкавост в разполагане на защитните лъчи.
 
 
ЕНКОДЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЕНКОДЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инкрементален енкодер за безопасност на ReeR. Използва се в приложения по безопасност до ниво SIL3.